Kategorija: Tekmovanja

Zlato priznanje iz matematike

V soboto 21. 4. 2018 je v osnovni šoli Dobravlje potekalo že 54. državno tekmovanje iz matematike za Vegovo priznanje.  Iz naše šole sta se ga je udeležila JAKOB GRMEK in MATEVŽ KOREN. Jakob je pokazal veliko znanja, saj je osvojil ZLATO PRIZNANJE. Zbral je 33,5 točk od 36 možnih, kar je pomenilo uvrstitev na 28 mesto od 571. Jakobu iskreno čestitamo. Mentor Pavel Makovec

Zlato priznanje iz geografije

V petek 13. 4. 2018 je v Rušah potekalo državno tekmovanje iz znanja geografije na temo Trajnostni turizem za razvoj. Iz naše šole se ga je udeležil JAKOB GRMEK. Pokazal je veliko znanja, saj je osvojil ZLATO PRIZNANJE. Jakobu iskreno čestitamo. Mentorica Jasmina Likar Štinjek

Zlato priznanje iz kemije

Tudi v letošnjem šolskem letu so se nekateri učenci iz 8. in 9. razreda udeležili tekmovanja za Preglovo priznanje iz znanja kemije. Jakob Grmek, Neja Fabčič, Klemen Česnik in Neža Kobal  so na šolskem tekmovanju osvojili bronasto priznanje. Na državnem tekmovanju, ki je potekalo 24. marca v Šempetru pri Gorici, pa je JAKOB GRMEK iz 8. razreda pokazal veliko znanja, saj je osvojil  ZLATO PRIZNANJE. Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo!   Mentorica   Lilijana Nabergoj  

Srebro na območnem tekmovanju za Cankarjevo priznanje

24. januarja 2018 je na Osnovni šoli Franceta Bevka v Tolminu potekalo območno tekmovanje za Cankarjevo priznanje. Z naše šole sta se ga udeležili dve učenki iz 9. razreda.  Obe sta se odlično odrezali; Sandra Pregelj pa si je prislužila tudi srebrno priznanje in za las zgrešila uvrstitev na državno tekmovanje. Obema, Tajdi in Sandri, iz srca čestitamo!  

Tekmovanje učencev v znanju o sladkorni bolezni v šolskem letu 2017/18

Na šolsko tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni se lahko prijavijo učenci od 6. do 9. razreda. Tekmovanje bo potekalo na dveh nivojih: šolsko:  petek, oktober 2017 državno: sobota, 18. november 2017 Teme in literatura: objavljene na spletni strani http://www.diabetes-zveza.si/sl/tekmovanje-2017-2018 Na tekmovanju bo poudarek na: preprečevanju sladkorne bolezni tipa 2 z uravnoteženo in zdravo prehrano, pomenu telesne aktivnosti, zapletom na očeh in nogah, ki so posledica sladkorne bolezni, 60 letnici ZDDS Izboljšati želimo prehranske navade (povečati uživanje sadja in zelenjave, rib, polnozrnatih žit in žitnih izdelkov in zmanjšati vnos trans maščob, nasičenih maščob, sladkorja, in soli) in gibalne navade mladih....

Tekmovanje učencev iz znanja biologije za Proteusova priznanja v šolskem letu 2017/18

Na šolsko tekmovanje se lahko prijavijo učenci 8. in 9. razreda. Tema tekmovanja: RIBE SLOVENSKIH CELINSKIH VODA Tekmovanje bo potekalo na dveh nivojih: šolsko: sreda, oktober 2017 ob 13.00 državno: petek, december 2017 ob 15.00 Literatura:  objavljena na spletni strani http://www.proteus.si/solsko-leto-2017-2018/ Potrebno je poznati  naslednjo tematiko: morfološko zgradbo rib, razvoj, življenjska okolja, prilagoditve na okolje,   ogroženost: kaj jih ogroža in zakaj (vnos tujerodnih vrst rib, onesnaževanje in regulacije vodotokov, izgradnja jezov, hidrocentral, …),   posamezne vrste in njihove značilnosti: potočna postrv (Salmo trutta m. fario), soška postrv (Salmo marmoratus), jegulja (Anguilla anguilla), kečiga (Acipenser ruthenus), grba (Barbus plebejus), podust...

Tekmovanje učencev iz znanja kemije za Preglova priznanja v šolskem letu 2017/18

Tekmujejo lahko učenci 8. in 9. razreda. Tekmovanje bo potekalo na dveh nivojih: šolsko: ponedeljek, januarja 2018 državno: sobota, 24. marec 2018 Več na spletni strani:   https://www.zotks.si/kemija/razpis         Vsebine tekmovanja so naslednje: razred:  šolsko tekmovanje snovi in njihove lastnosti snovi in njihove spremembe čiste snovi in zmesi sestava zraka in onesnaženje zraka voda (mehka, trda) zgradba snovi (brez povezovanja delcev) kemijske reakcije (zapisi in urejanje enačb) zgradba atoma in periodni sistem (skupine in periode) državno tekmovanje vse vsebine šolskega tekmovanja in dodatno še: povezovanje delcev elementi v periodnem sistemu (viri elementov in spojin v naravi skupine elementov s sorodnimi lastnostmi, kovine)...

12. cikel MEGA kviza v šolskem letu 2017/18

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižnično-informacijskega opismenjevanja. Organizacijsko in strokovno ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije in v letošnjem letu  z Notranjskim muzejem Postojna. Glavna cilja kviza sta spoznavanje naravne in kulturne dediščine ter spodbujanje sodobnih pismenosti. Projekt poteka v šolskem letu, od oktobra do maja. Več na spletni strani: http://www.megakviz.si/ Tema MEGA kviza: Raziskujemo kras Vsebinski sklopi: Vse se je začelo v morju Luknjasti kraški svet Skrito kraško podzemlje Jama: včasih zatočišče za praljudi, danes na žalost za...

Tekmovanje iz znanja zgodovine

V šolskem letu 2016/17  bodo učenci 8. in 9. razreda tekmovali iz znanja zgodovine. Vsebina tekmovanja je “PODOBE ŽIVLJENJA LJUDI V PREDMARČNI DOBI NA SLOVENSKEM“. Šolsko tekmovanje: torek, 5. 12. 2017, ob 13.00. Področno tekmovanje: četrtek, 1. 2. 2018, ob 14.00. Državno tekmovanje: sobota, 17. 3. 2018, ob 10.00. Razpis tekmovanja je na povezavi http://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/razpis-tekmovanje-iz-zgodovine-2017-18.pdf

Tekmovanje iz znanja geografije

Tekmovanja iz znanja geografije se lahko udeležijo učenci iz 7., 8. in 9. razreda. Vsebina  tekmovanja je »TRAJNOSTNI TURIZEM ZA RAZVOJ”. Šolsko tekmovanje: torek, 16. 1. 2018, ob 14.00. Področno tekmovanje: sreda, 7. 3. 2018, ob 14.00. Državno tekmovanje: petek, 13. 4. 2018, ob 12.00. Razpis tekmovanja je na povezavi http://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/razpis-tekmovanje-iz-geografije-2017-18.pdf